Alt Kategoriler

Ağa, Şeyh, Devlet 15%

Ağa, Şeyh, Devlet

243,95₺ 287,00₺

Martin van Bruinessen`in bu kitabı Kürtler üzerine yapılmış ilk ve en kapsamlı saha araştırmasına dayanmaktadır. Kürt coğrafyası üzerine antropolojik ..

Alperen 15%

Alperen

119,00₺ 140,00₺

Bu eserde milletimize en kıymetli, en değerli armağan olan o manevî soluğu veren ve milletimizin üç kıtada at oynatmasını ve dünyayı idare etmesini sa..

Bilim Cumhuriyetinden Manzaralar

Bilim Cumhuriyetinden Manzaralar

7,41₺

Cumhuriyet bilimi hakkındaki araştırmaların büyük çoğunluğu, başlangıç noktası olarak 1933 Üniversite Reformu´nu almaktadır. Bu tarih başlangıç alının..

Bilim Tarihi Kılavuzu; Buluşlar ve Yapıtlar 10%

Bilim Tarihi Kılavuzu; Buluşlar ve Yapıtlar

22,50₺ 25,00₺

Bu çalışma, bilim ve teknolojinin gelişim süreci hakkında genel bir fikir vermek ve bilim tarihi araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştı..

Cazibenin Evrimi 15%

Cazibenin Evrimi

127,50₺ 150,00₺

Dünya, artık yalnız dağdan, taştan, havadan, sudan oluşan bir dünya değil; görüntüler cenneti... Kitle iletişim araçlarıyla beslenen bu görüntü çeşitl..

Etin Cinsel Politikası; Feminist - Vejeteryan Eleştirel Kuram 15%

Etin Cinsel Politikası; Feminist - Vejeteryan Eleştirel Kuram

170,00₺ 200,00₺

Her on yedi saniyede bir kadın tecavüze uğruyor. Her bir saniyede yüzlerce hayvan öldürülüyor. "Dayak yiyen kadınlar" gerçekliği her gün yüzümüze çarp..

İsim Kültürü ve Din; Şahıs İsimleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi 10%

İsim Kültürü ve Din; Şahıs İsimleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi

99,00₺ 110,00₺

Bu araştırma, sosyo-kültürel değişim sürecinde Türk isim kültürünü sosyolojik bir yaklaşım ve yöntemle incelemeyi amaçlamaktadır. Teorik temelde isim ..

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü 15%

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü

207,40₺ 244,00₺

Kamusallığın, kamusal alanın kuruluşu, işlevleri ve önemi... Vatandaşlığın siyasal anlamı... Burjuva toplumu/ sivil toplum ile devlet arasındaki ilişk..

Katı Olan Herşey Buharlaşıyor; Modernite Deneyimi 15%

Katı Olan Herşey Buharlaşıyor; Modernite Deneyimi

226,95₺ 267,00₺

Marx-Nietzche ve çağdaşları henüz dünyanın küçük bir parçasının modern olduğu bir zamanda modernliği bir bütün olarak algıladılar. Yüz yıl sonra, mode..

Kültür Emperyalizmi 15%

Kültür Emperyalizmi

110,50₺ 130,00₺

Askeri, siyasi, iktisadi sömürgecilikten farklı olarak kültür emperyalizmi, dışardaki mütecaviz kuvvetlerin veya paranın, tekniğin zoruyla değil, doğr..

Kültür Yorumları 15%

Kültür Yorumları

74,80₺ 88,00₺

Kendine yeten doğal varlıklar olmadığımız gibi, doğuştan kültürel varlıklar da değiliz. Hayatta kalmak için doğayla aramızdaki uçurumu kültürle kapatm..

Kültürel Bellek; Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik 15%

Kültürel Bellek; Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik

156,40₺ 184,00₺

Toplumların belleğini, kendi geçmişlerini hatırlama biçimlerini kimlik sorunuyla ilişkilendiren bu kitap, konuyla ilgilenenlere temel açıklamalar sunu..

Kültürün abc'si 15%

Kültürün abc'si

59,50₺ 70,00₺

Bozkurt Güvenç: Türkiye'de sosyal bilimlerin temel taşlarından biri... Ç alışmalarında, sosyal antropolojiyle ilgili sorunlar içinde en çok "kültür" k..

Matematiğin Öyküsü ve Serüveni; Çin Japon ve Maya Matematiği (5. Cilt)

Matematiğin Öyküsü ve Serüveni; Çin Japon ve Maya Matematiği (5. Cilt)

55,56₺

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıtlarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki ..

Millet ve Türk Milliyetçiliği 15%

Millet ve Türk Milliyetçiliği

102,00₺ 120,00₺

Dünyayı idrak etmiş, belli seviyeye gelmiş aydınların hemen hemen tamamı çağımızın "milliyetçilik çağı" olduğunu çok sık tekrar ederler. "Milliyetçili..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 26 (2 Sayfa)