Alt Kategoriler

A'mak-ı Hayal (Ciltli); Raci'nin Hatıraları 20%

A'mak-ı Hayal (Ciltli); Raci'nin Hatıraları

208,00₺ 260,00₺

A'mâk-ı Hayâl, Cumhuriyet öncesi edebiyatımızın hem en şanslı hem de en şans¬sız kitabıdır. İlk baskısının (1910) üzerinden yüz yılı aşkın bir süre ge..

Akıl ve İtikad 15%

Akıl ve İtikad

22,95₺ 27,00₺

Bu kitap, ´İslâm Düşüncesi Tarihi´ni ´kelâm-felsefe ilişkileri´ boyutunda ele alıyor. Ne kelâmı felsefeye yahut felsefeyi kelâma indirmeyi, ne de kelâ..

Akılcı Yanılgı 10%

Akılcı Yanılgı

9,00₺ 10,00₺

Gün geçmiyor ki medyada yeni bir çağdaş İslam yorumuyla karşılaşmayalım. Bu türedi yorumların belli başlılarını eleştiren Nihat Nasırın Akılcı Yanılgı..

Allah'ı İnkâr Mümkün mü? 15%

Allah'ı İnkâr Mümkün mü?

140,25₺ 165,00₺

Batı felsefesine ve felsefe problemlerine hakim, enerjik, gayretli ve çok verimli olarak bilinen Filibeli Ahmed Hilmi'nin kaleme aldığı "Allah'ı İnkâr..

Bir Kutsal Bilim İhtiyacı 15%

Bir Kutsal Bilim İhtiyacı

127,50₺ 150,00₺

Son iki yüzyılın tarihi, dünya hakimi Batı ve yükselen Batılı değerler karşısında İslam dünyasının düştüğü yılgınlığın da tarihidir. Bu yılgınlık, İsl..

Çağ ve İlham 1; Metafizik Gerilim Şartı 15%

Çağ ve İlham 1; Metafizik Gerilim Şartı

51,00₺ 60,00₺

Bu kitap, Ekim 1970'den Ocak 1971'e kadar, Diriliş Dergisi'nde Sezai Karakoç, Diriliş ve M. B. Y. imzalarıyla yayınlanan yazılardan oluşmuştur...

Din Felsefesi Açısından Yunus Emrede Aşk Yaratılış Kendi Olma 20%

Din Felsefesi Açısından Yunus Emrede Aşk Yaratılış Kendi Olma

176,00₺ 220,00₺

Aşk yaratılış, kendi olma gibi dinsel ve felsefi içerikli konuların taşıdığı ontolojik konum ve epistemolojik değerin, adı geçen konuların birbirleriy..

Düşünmede Doğru Yöntem; Mihakkü´n-nazar 15%

Düşünmede Doğru Yöntem; Mihakkü´n-nazar

144,50₺ 170,00₺

İslam düşüncesinin şekillenmesinde önemli bir yeri olan Gazâli kelam, felsefe, mantık, usul-i din, tasavvuf konularında yazdığı kitaplarla haklı bir ü..

Ebu Bekir Razi'nin Ahlak Felsefesi 15%

Ebu Bekir Razi'nin Ahlak Felsefesi

142,80₺ 168,00₺

Ebu Bekir Razi, islam düşünce tarihi boyunca hakkınd apek çok spekülasyonların yapıldığı önemli düşünürlerden biridir. Tabiat Felsefesi akımını islam ..

Farabi'de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi

Farabi'de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi

8,00₺

Batılı araştırmacılar tarafından kaleme alınmış sistematik İslam düşünce tarihleri ve bu eserlerin tesiri altında yetişmiş müslüman düşünürler faklı İ..

Fârâbî'de Tanrı-İnsan İlişkisi 15%

Fârâbî'de Tanrı-İnsan İlişkisi

29,75₺ 35,00₺

Bu çalışmada yazar, özellikle Ârâ´ ehl el-medîne el-fâdıla ve es-Siyâse el-medeniyye gibi, aidiyetinin sıhhatinde şüphe bulunmayan eserleri çerçevesin..

Felsefe Risalesi 15%

Felsefe Risalesi

102,00₺ 120,00₺

Elinizdeki kitap Süleymaniye Kütüphanesi 3629 numarada İbn-i Sina adına kayıtlı "Risale fi'l-Hikme" isimli Farsça eserin Türkçe çevirisi ve Farsça nüs..

Felsefe, Din ve Te'vil; Faslu'l-makâl fî takrîr mâ beyne'ş-şerî‘a ve'l-hikme mine'l-ittisâl 15%

Felsefe, Din ve Te'vil; Faslu'l-makâl fî takrîr mâ beyne'ş-şerî‘a ve'l-hikme mine'l-ittisâl

309,40₺ 364,00₺

İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmaların tarihini, felsefî etkinliğin İslam dünyasındaki başlang..

Filozofların Tutarsızlığı 20%

Filozofların Tutarsızlığı

352,00₺ 440,00₺

İslâm düşüncesi literatüründe vahiy ile aydınlanan aklın din-felsefe ilişkisi bağlamında felsefeye yönelttiği eleştiriler yanında probleme getirdiği a..

Filozoflarla Mücadele - Kitabu'l-Musaraa 10%

Filozoflarla Mücadele - Kitabu'l-Musaraa

247,50₺ 275,00₺

Muhammed b. Abdülkerim eş-Şehristânî'nin (ö. 548/1153) Filozoflarla Mücadele (Kitâbu'l-Musâraa) adlı elinizdeki bu eseri, İbn Sînâ'nın felsefi sistemi..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 47 (4 Sayfa)